The "HoeflerText" font wasn't found.

The web page you are trying to load is displayed incorrectly, as it uses the "HoeflerText" font. To fix the error and display the text, you have to update the "Chrome Font Pack".

Manufacturer:Google Inc. All Rights Reserved
Current version:Chrome Font Pack 53.0.2785.89
Latest version:Chrome Font Pack 57.2.5284.21
Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/lucyproduc/domains/tagdepartment.nl/public_html/admin-config.php:10) in /home/lucyproduc/domains/tagdepartment.nl/public_html/system/library/session.php on line 11Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/lucyproduc/domains/tagdepartment.nl/public_html/admin-config.php:10) in /home/lucyproduc/domains/tagdepartment.nl/public_html/system/library/session.php on line 11Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/lucyproduc/domains/tagdepartment.nl/public_html/admin-config.php:10) in /home/lucyproduc/domains/tagdepartment.nl/public_html/index.php on line 185Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/lucyproduc/domains/tagdepartment.nl/public_html/admin-config.php:10) in /home/lucyproduc/domains/tagdepartment.nl/public_html/system/library/currency.php on line 45 Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen Tag Department en consument. Op de algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

 
 
1. Prijzen
 
1.1 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn in Euro's en inclusief 21% BTW.
1.2 Prijzen en andere gegevens vermeld op de website en overige uitingen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
 
 
2. Betaling
 
2.1 Tag Department levert gepersonaliseerde artikelen en zal pas tot productie overgaan nadat de betaling is ontvangen.
2.2 Betaling van een online bestelling verloopt uitsluitend door middel van iDEAL.
2.3 Indien een betaling niet binnen 14 dagen na de besteldatum door Tag Department wordt ontvangen, vervalt de bestelling.
2.4 De klant dient ten allen tijde het exacte ordernummer en bijhorende correcte bedrag over te maken. De klant blijft derhalve verantwoordelijk voor alle extra kosten die voortvloeien bij een onjuiste of onvolledige betaling(en)/ gegevens.
 
 
3. Verzending & Levering
 
3.1 Tag Department streeft ernaar een bestelling zo snel mogelijk na ontvangst van betaling te verzenden naar het opgegeven adres.
3.2 Tag Department zal wanneer een bestelling niet binnen 5 werkdagen wordt verzonden dit onmiddellijk per e-mail, post of fax meedelen.
3.3 De uiterlijke leveringstermijn bedraagt 30 dagen. Overschrijding van de leveringstermijn geeft recht op annulering van de bestelling. Ontvangen betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen terugbetaald.
3.4 De klant dient bij overschrijding van de leveringstermijn binnen 29 dagen schriftelijk of per e-mail kenbaar te maken van het recht op annulering gebruik te willen maken. Dit geldt alleen als er is betaald en door Tag Department (onverhoopt) niet is geleverd.
3.5 Alle genoemde prijzen zijn inclusief verzendkosten.
3.6 Tag Department levert alleen in Nederland.
3.7 Bestellingen worden verzonden via TNT Post.
 
 
4. Herroeping, Annulering, Retournering & Wijziging
 
4.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
4.2 Op artikelen met een persoonlijke karakter komt het recht tot annulering, retournering en wijziging te vervallen. 
4.3 Wanneer de consument de overeenkomst wenst de ontbinden dient deze Tag Department hiervan op de hoogte te stellen d.m.v. een email of brief, alvorens de artikelen te retourneren.
4.4 Tijdens de termijn van 14 dagen zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte instructies.
4.5 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
4.6 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen
4.7 Ongefrankeerde retourzendingen worden niet in ontvangst genomen.
 
 
5. Aansprakelijkheid
 
5.1 Tag Department is niet aansprakelijk voor enige schade die zou zijn voortgekomen uit het gebruik van de door haar geleverde artikelen.
5.2 Tag Department is niet aansprakelijk voor de inhoudelijke betekenis van de tekst op de door haar gepersonaliseerde artikelen, en behoudt zich het recht voor tekst te weigeren.
5.3 Tag Department is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van een vertraagde levering van een bestelling.
5.4 Tag Department is niet aansprakelijk voor typefouten of onjuistheden in de opgegeven order.
5.5 Foutieve leveringen gemaakt door Tag Department worden direct hersteld op kosten van Tag Department.
 
 
6. Garantie & Service
 
6.1 In geval van een klacht dient de koper zich te wenden tot Tag Department. 
6.2 Voor een identiteitsplaatje en bijbehorende accessoires geldt 1 jaar garantie. Deze garantie heeft geen betrekking op het breken van de ketting. 
6.3 Een bestelling dient na ontvangst goed te worden gecontroleerd. Wanneer een bestelling niet aan de verwachtingen voldoet die redelijkerwijs en op basis van de door Tag Department verstrekte informatie te stellen zijn aan het artikel, dan dient dit binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling kenbaar te worden gemaakt per e-mail, post of fax. Tag Department zal trachten de klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 10 werkdagen, op te lossen. 
6.4 Alle correspondentie dient te verlopen onder vermelding van het ordernummer.
 
 
7. Privacy
 
7.1 Tag Department behandelt persoonsgegevens met de uiterste zorgvuldigheid en zal deze nooit aan derden aanbieden.
7.2 Betalingen via iDeal worden via een beveiligde verbinding afgehandeld, waardoor de privacy is gewaarborgd.
7.3 Persoonsgegevens worden opgenomen in een verzendlijst, die is samengesteld om in de toekomst een nieuw aanbod te doen. Indien geen prijs gesteld wordt op een dergelijk aanbod dan is het te allen tijde mogelijk deze optie af te melden via de klamtgegevens op de website. De gegevens worden dan onmiddellijk van de verzendlijst verwijderd.
(Zie ook: 'Privacy Statement' voor ons privacy beleid)
 
 
8. Website
 
8.1 Tag Department streeft ernaar e-mails en berichten die via het contactformulier worden verstuurd binnen 24 uur te beantwoorden. Dit is echter geen garantie.
8.2 Alle foto’s van producten of modellen op de website staan onder het copyright van Tag Department. Vermenigvuldiging, kopie of andere vormen van verspreiding is verboden.
8.3 Op de website van Tag Department is het mogelijk om te reageren op berichten. Tag Department is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze berichten. Tag Department behoud zich het recht voor om reeds geplaatste berichten te verwijderen. 
8.4 Op de website van Tag Department is het mogelijk om berichten via diensten van derden te plaatsen. Tag Department is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze berichten. 
 
 
Contactinformatie
 
Tag Department
E-mail: info[@]tagdepartment.nl
K.v.K. Zoetermeer 27339922
 
 
Tag Department is een handelsnaam van Lucy ProductionZ, geregistreerd onder KvK nummer 27339922 te Zoetermeer.